Grawe drugi autoŠto je Drugi Auto?
Drugi Auto je usluga ORYX Asistencije koja osiguraniku omogućava besplatno korištenje zamjenskog vozila nakon prometne nesreće (npr. dok je oštećeno vozilo na popravku) bez obzira tko je pri tome kriv.

Kako se koristi usluga?
Prije korištenja usluge potrebno je prijaviti štetu osiguravajućem društvu po polici osiguranja od automobilske odgovornosti osiguranika koji je skrivio prometnu nesreću. Nakon što je šteta prijavljena, poziva se GRAWE kontakt centar koji pokreće organizaciju dostave i preuzimanja zamjenskog vozila na području Republike Hrvatske. Dostava i preuzimanje vozila su besplatni.

Koje usluge je moguće koristiti?
Usluge kontakt centra 0-24 h, 365 dana u godini, dostavu i preuzimanje vozila klase MINI (npr. Citroen C1, Renault Twingo i sl.) na lokaciju i u vrijeme po izboru osiguranika te korištenje vozila sukladno broju dana ugovorenom u polici.

Korisne informacije
Uslugu Drugi Auto može se iskoristiti jednom tijekom trajanja police osiguranja od automobilske odgovornosti. U slučaju potrebe za korištenjem usluge Drugi Auto potrebno je:
● pripremiti policu osiguranja vozila te dokaz o prijavi štete
● nazvati GRAWE kontakt centar na 0800 87 88
● pričekati javljanje operatera i slijediti njegove upute
● dogovoriti lokaciju dostave zamjenskog vozila.

Detaljne informacije o usluzi nalaze se u Uvjetima osiguranja Drugi Auto, a ovdje možete učitati letak Drugi Auto.