Godišnje putno osiguranje u pola cijene ( 260,00 kn )U razdoblju od 22.10.2018. do 28.10.2018. traje akcija Wiener osiguranja u kojoj možete kupiti putno zdravstveno osiguranje s godišnjim trajanjem sa 50% popusta na redovnu cijenu. Za pokriće do 50.000 eur troškova platite samo 260,00 kn. Godišnje putno osiguranje odlično je za svakoga tko često putuje u inozemstvo, a nikad dulje od 28 dana. Cijena proizvoda za vrijeme trajanja ove akcije je kao da plaćate za 2 tjedna putovanja pokriće 50.000 eur.

Više o putnom osiguranju

Kupnja.