Dupliciranje bonusa za osiguranje vozila od automobilske odgovornosti na temelju vozačke dozvoleOtkako je krenula liberalizacija tržišta osiguranja automobilske odgovornosti mijenjaju se cjenici i mogućnosti prebacivanja, dupliciranja bonusa i razne ostale kombinacije. Najnovija mogućnost za koju mnogi klijenti još nisu čuli je dobivanje bonusa automobilske odgovornosti na temelju godina vozačkog staža, datuma izdavanja vozačke dozvole. Vozačka dozvola starija od 10 godina znači puni bonus 50%.

Fizička osoba može imati više vozila (iste premijske grupe npr. osobno vozilo) u svom vlasništvu sa punim bonusom, duplicira se na svako novonabavljeno vozilo dok ima aktivnu prethodnu policu. Ako je prethodna polica istekla, a vozilo je prodano ili odjavljeno, dokaz za prijenos bonusa je kupoprodajni ugovor ili dokument odjave vozila.