Atraktivne cijene Wiener dopunskog zdravstvenog osiguranja, Classic, Dopunsko B lista i Dopunsko B lista s autorizacijomWiener dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite u punom iznosu, a ukoliko se dodatnog ugovori i s Dopunske liste lijekova HZZO.

Wiener dopunsko mogu ugovoriti sve osobe starije od 18 godina, bez obzira na zdravstveno stanje.

Dopunsko B1000 pokriva troškove B liste lijekova do 1.000, 00 kn godišnje, a kod Dopunsko B1000 Autorizacija iskaznica služi kao sredstvo plaćanja (nema povrata za lijekove sa B liste).Ugovori policu.