Tržište osiguranja u RH za veljaču 2018.Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za veljaču 2018. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 1.719.367.500 kn, što predstavlja rast od 4,07% u odnosu na veljaču 2017. godine.
Među proizvodima najveći rast bilježi kasko cestovnih vozila sa povećanjem +21,4%, automobilska odgovornost +7,63% i klasično osiguranje života +12,8%.
Od osiguratelja zamjetan rast bilježe Croatia osiguranje sa 13,1%, Ergo osiguranje sa 19,6%, Generali +20,1% i Grawe 12,4%.