Smjernice Hanfe za rješavanje odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilimaNove smjernice Hanfe odnose se na postupanje po članku 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilu.

Donesene su u cilju zaštite potrošača, ujednačavanja poslovne prakse osiguratelja na hrvatskom tržištu i pravovremenog rješavanja šteta.

Propisana je obaveza osiguratelja da u roku 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva utvrdi osnovanost i visinu odštetnog zahtjeva ili utemeljeni odgovor ukoliko je upitna odgovornost.

Osiguratelj je obavezan voditi računa za pravovremeno rješavanje štete i aktivno komunicirati sa oštećenikom, nastojati pribaviti podatke (rok od 60 dana se ne produžava u slučaju traženja dodatne dokumentacije).

U slučaju da je izvjesno da će potrajati duže od 60 dana osiguratelj je dužan oštećenoj osobi isplatiti nesporni iznos naknade štete kao predujam.

Ako osiguratelj ne priznaje odgovornost za nastalu štetu dužan je dostaviti osiguraniku uputu o načinu podnošenja prigovora.