Prestanak rada Ergo osiguranja u HrvatskojNa sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da su za Ergo osiguranje d.d. i Ergo životno osiguranje d.d. prestala važiti ranija odobrenja Hanfe za obavljanje poslova osiguranja.

Službeno je Ergo osiguranje od 01.12.2019 izvršilo prijenos portfelja na slovensko društvo Zavarovalnica Sava d.d.

Klijenti koji imaju aktivne police Ergo osiguranja nemaju razloga za brigu. Sve police traju do isteka po ugovorenim uvjetima. Prijava šteta se vrši u Sava osiguranju, a ovdje možete pronaći svu dokumentaciju za prijavu šteta, poslovnice i kontakte

Sava osiguranje-prijava štete