Grawe rentaMnogi pitaju za način isplate nakon isteka osiguranja života ili dječje štednje. Rentno osiguranje je jedan od oblika kako ne potrošiti cijeli iznos odjednom. Predstavljamo Grawe Rentu.

Renta je periodična isplata novčanog iznosa osiguraniku temeljem ugovora o osiguranju. Rentu čini Osnovna renta (garantirana kroz čitavo vrijeme trajanja osiguranja) i Bonus renta (nije garantirana, osiguratelj je može isplatiti na temelju rezultata poslovanja).

Grawe Renta može biti:

• Grawe Renta na određeno trajanje bez isplate neiskorištenog dijela premije
• Grawe Renta plus na određeno trajanje s povratom neiskorištenog dijela premije
• Grawe Renta doživotna bez isplate neiskorištenog dijela premije
• Grawe Renta plus doživotna s povratom neiskorištenog dijela premijeNačin isplate:Za individualne izračune je najbolje poslati upit.