Godišnje putno osiguranje za 275 kunaIskoristite akciju do 03.03.2019. i kupite godišnje putno osiguranje za 50 % cijene. Pokriće je 38.500 eur i polica vrijedi za cijeli svijet.
Premija je 275,00 kn.
Izravna polica pozivom na 098 811 692 ili putem weba