Allianz dopunsko zdravstveno osiguranje s popustom do 40 %Allianz osiguranje ima tradicionalnu akciju na dopunsko zdravstveno osiguranje do 31. listopada s popustima za prvu godinu osiguranja (primjer, za osobe 18 - 40 godina starosti premija je 29,00 kn) i gratis uslugom m-Doktor.
U sklopu usluge mDoktor klijent može koristiti usluge virtualnog asistenta za zdravlje te anonimno u bilo koje doba dana ili noći SMSom ili putem aplikacija postaviti pitanje liječniku.
Ime liječnika i specijalizacija je vidljivo, a svako postavljeno pitanje bit će pažljivo razmotreno.

Ugovaranje police online